Vlekvry is ʼn Christelike jeugorganisasie by Potchefstroom Gimnasium wat geleenthede vir leerders skep om geestelik te groei. Me. Mizelle Prinsloo en mnr. Sean Hill tree as voogde op.  Woensdae tydens pouse is daar byeenkomste in die saal.

Video's word gewys, sprekers tree op en leerders kry die geleentheid om saam te bid en praise & worship.  Daar word ook verskeie aksies gereŽl soos toe One Crown  kom optree het, deurnagaksies waar die leerders wors braai, getuienisse deel, bid en praise & worship.  ʼn Pamperlangpiekniek is vir die dogters gereŽl en ʼn aand waarin Sharun met 120 leerders kom gesels het oor hul identiteit wat in God gewortel is.

Daar is ook ʼn Vlekvry-leierkamp in November 2014 gehou wat hanteer is deur die jeugleiers van die dorp. Die doel was om ʼn kerngroep toe te rus om te kan dien in die skool.

In 2015 is die oorkoepelende tema by Vlekvry WEES en daar word gefokus op GalasiŽrs 5:22 se vrugte van die Gees.

Mag Vlekvry die plek wees waar leerders ʼn ontmoeting met God het en Hy dit gebruik om ons tieners se harte aan te raak.
   
   

 

 

 
 

Die webtuiste is ontwerp en word met trots onderhou deur GSD Potch - The WEB mense...  - www.gsdpotch.com