Afrikaans : Me. Amanda Duvenage aduvenage@gimmies.co.za
Engels Eerste Addisionele Taal (graad 10-12) : Me. Erika Campbell erikacamp@iafrica.com
Engels Eerste Addisionel Taal (graad 8-9) : Me. Madelein Gerber madi@connect247.net
Engels Huistaal : Me. Lorraine v/d Westhuizen lorraine2vdw@gmail.com
Wiskunde : Mnr. Dawie Grobler dawie@gimmies.co.za
Fisiese Wetenskap : Mnr. Dawie Grobler dawie@gimmies.co.za
Lewens-en Natuurwetenskappe : Me. Susan v Staden susanvs@gimmies.co.za
Rekeningkunde en EBW : Me. Christine Pienaar jcpienaar@gimmies.co.za
Ekonomie : Me. Christine Pienaar jcpienaar@gimmies.co.za
Besigheidstudie : Me. Soekie Coertzen coertzend@telkomsa.net
Geografie en Sosiale Wetenskap : Me. Rona v Wyk rona@gimmies.co.za
Inligtingstegnologie : Mnr. Chris Conradie chris.conradie@gimmies.co.za
Rekenaartoepassingstegnologie : Me. Cecile Meyer cmeyer@gimmies.co.za
Visuele-en Ontwerpkuns : Me. Christine Pienaar jcpienaar@gimmies.co.za
Kuns en Kultuur : Me. Connie Pretorius connie@gimmies.co.za
Musiek : Me. Francis de Wet francis@gimmies.co.za
IGO : Mnr. Johan Benson jlb@gimmies.co.za
Siviele- en Tegnologie : Mnr. Gerrie Duvenage gduvenage@gimmies.co.za 
Verbruikerstudie : Me. Bettie Jacobs bettiejacobs29@gmail.com
LewensoriŽntering : Mnr. Martin Marx martin@gimmies.co.za
 
 

 

 
 

Die webtuiste is ontwerp en word met trots onderhou deur GSD Potch - The WEB mense...  - www.gsdpotch.com